simply-X Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Wprowadzenie
simply-X zobowiązuje się do ochrony swoich danych i odpowiada za bezpieczeństwo danych klientów. Nasze działania, dotyczące zbieranych informacji jak również sposób ich wykorzystania, są jasne i transparentne.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych stanowi co następuje:
 • Jakie dane osobowe wykorzystujemy i przetwarzamy w związku z Twoją relacją z nami jaki Klient oraz przez użytkowanie naszej strony internetowej, rozwiązania mobilne oraz usługi online;

 • Skąd uzyskujemy dane;

 • Do czego wykorzystujemy dane;

 • Jak przechowujemy dane;

 • Komu przekazujemy te dane;

 • Jak korzystamy z z prawa o ochronie danych;

 • Jak stosujemy się do postanowień o ochronie danych.

Wszelkie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z europejską ustawą o ochronie danych osobowych.

Jakie dane osobowe gromadzimy
Jako dane osobowe są rozumiane informacje o Tobie, które umożliwiają Twoja identyfikację, jak imię, dane kontaktowe oraz informacje o skorzystaniu z naszej strony internetowej.

Konkretnie możemy gromadzić następujące rodzaje danych:
 • Imię, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;

 • Informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej i/lub aplikacji;

 • Wiadomości, które wymieniasz z nami poprzez listy, pocztę elektroniczną, usługi czat, rozmowy telefoniczne i media społecznościowe.

 • Lokalizacja, włącznie z położeniem geograficznym w czasie rzeczywistym Twojego komputera lub urządzenia przez GPS i Bluetooth a także Twój adres IP, wraz z informacjami o położeniu z otwartych sieci WLAN-Hotspot oraz masztów przekaźnikowych, gdy korzystasz z funkcji korzystających z lokalizacji oraz aktywujesz ustawienia dla usług lokalizacyjnych na Twoim urządzeniu lub komputerze.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych
Stosujemy się do rygorystycznych przepisów bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i udostępniania a także ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkowa utratą, zniszczeniem czy uszkodzeniem. Twoje dane, które nam udostępniasz są chronione technologią kodowania SSL (Secure Socket Layer). SSL to standard w branży do kodowania danych osobowych w celu ich bezpiecznego przesyłania przez Internet.

Przekazywanie Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym firmom w ramach simply-X. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe, w celach opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, wymienionym w dalszej części stronom trzecim: - agencjom rządowym i organom egzekwowania prawa, w celu spełnienia przepisów prawa; - doradcom prawnym oraz innym profesjonalnym doradcom, sądom oraz organom egzekwowania prawa we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, aby wykonywać nasze prawa wynikające z naszej umowy z Tobą.

Pliki cookie i śledzenie witryn
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje plik cookie w celu optymalizacji Twoich usług oraz oferowania funkcji przydatnych dla Ciebie. Mogą tym być też objęte pliki cookie od partnerów medialnych i reklamowych, które są przechowywane na twoim komputerze, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z naszej aplikacji. Informacje na temat ochrony danych naszych partnerów a także wytyczne dotyczące plików cookie można znaleźć na ich stronie internetowej.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym Twojego komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznać Twoją przeglądarkę i śledzić odwiedzających naszą stronę internetową w celu lepszego zrozumienia, które produkty i usługi są dla Ciebie najodpowiedniejsze. Plik cookie zawiera dane kontaktowe i informacje, umożliwiające nam identyfikację Twojego komputera, gdy przeglądasz naszą stronę internetową, aby dokończyć rezerwację. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, jednak jeśli chcesz, masz możliwość zmiany ustawień przeglądarki, akceptując, odrzucając i usuwając pliki cookie. W obszarze „Pomoc” paska narzędzi w większości przeglądarek dowiesz się, jak zapobiegać akceptacji nowych plików cookie, w jaki sposób przeglądarka powiadamia o otrzymaniu nowego pliku cookie lub w jaki sposób możesz ogólnie dezaktywować pliki cookie. Jeżeli zmienisz te ustawienia, może okazać się, że niektóre funkcje i właściwości nie działają zgodnie z Twoimi życzeniami. Wykorzystywane przez nas pliki cookie nie rozpoznają żadnych danych przechowywanych na twoim komputerze.

Więcej informacji dotyczących plików cookie i sposobów zapobiegania przechowywaniu plików cookie można znaleźć na stronie internetowej:
Cookies

W celu możliwości dalszego rozwoju projektu i układu naszych stron internetowych, za pomocą oprogramowania śledzącego rejestrujemy wzorce użytkowania naszych klientów na podstawie tego, w jaki sposób odwiedzają witrynę. To programowanie nie umożliwia rejestrowania żadnych danych osobowych.

Google Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, tzn. pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z niniejszej witryny (w tym Twój adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i są tam przechowywane. Google wykorzystuje takie informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych oraz korzystaniem z Internetu. Google może też przekazywać takie informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli strony trzecie przetwarzają takie dane w imieniu Google. Google nie połączy w żadnym wypadku Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania Twojej przeglądarki; Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z funkcjonalności niniejszej witryny. Korzystając z niniejszej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i do celów określonych powyżej.

YouTube
Nasza strona korzysta z wtyczek z serwisu YouTube obsługiwanego przez Google. Witryna jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie swojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika jest do znalezienia w oświadczeniu o ochronie danych w oświadczeniu o ochronie danych YouTube.

Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w celu sprawdzenia zgodności z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych zgodnie z RODO. W dowolnym momencie masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Twoje prawo do ochrony danych osobowych
W pewnych okolicznościach masz prawo do:

Informacji czy przechowujemy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, jakie to dane, dlaczego je przechowujemy i do czego je wykorzystujemy.

Informacji o swoich danych osobowych (powszechnie znane jako „prawo do informacji osoby, której dotyczą dane”). Daje to możliwość zażądania kopii danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, i sprawdzenia, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Skorygowania danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Daje to możliwość poprawienia niekompletnych lub niepoprawnych danych, które przechowaliśmy na Twój temat.

Usunięcia Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz zażądać wykasowania lub usunięcia danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu do ich dalszego przetwarzania. Masz również prawo zażądać wykasowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec ich przetwarzania (patrz poniżej).

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,Twoich danych osobowych, jeżeli my (lub strony trzecie) mamy uzasadniony interes i jeśli z określonego powodu, w Twojej konkretnej sytuacji chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto masz prawo do sprzeciwu, jeśli wykorzystamy twoje dane osobowe do marketingu bezpośredniego.

Sprzeciwu wobec zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu, które nie podlegają automatycznej decyzji przez nas przy użyciu Twoich danych osobowych lub utworzenia Twojego profilu.

Zażądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych.Daje możliwość zwrócenia się do nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład jeśli chcesz, abyśmy sprawdzili dokładność danych lub określili powód ich przetwarzania.
Przeniesienia Twoich danych osobowych w formie elektronicznej i ustrukturyzowanej do ciebie lub innej strony (powszechnie znanej jako prawo do „przenoszenia danych”). Umożliwia to otrzymywanie od nas danych w formacie elektronicznie użytecznym i przekazywanie danych innej stronie w formacie elektronicznym.

Wycofania zgody. W niektórych okolicznościach, gdy wyraziłeś zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie Twoich danych osobowych w określonym celu, masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę w tym konkretnym celu. Niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzać dane w celu lub celach, na które pierwotnie wyraziłeś zgodę, chyba że mamy do tego inną uzasadnioną i podstawę prawną.

Jeśli chciałbyś skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych przez e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Nie musisz uiszczać opłaty za otrzymywanie informacji o swoich danych osobowych (lub wykonywanie innych praw). Możemy jednak naliczyć uzasadnioną opłatę, jeśli prośba o informacje jest wyraźnie nieuzasadniona lub nieproporcjonalna. Alternatywnie, w takich okolicznościach możemy odmówić udzielenia Ci dostępu do informacji.

Możliwe, że będziemy musieli poprosić Cię o podanie bardziej szczegółowych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i zapewnienia Ci prawa dostępu do informacji (lub skorzystania z któregokolwiek z pozostałych praw). Jest to kolejny odpowiedni środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie będą przekazywane osobom nieupoważnionym.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych osobowych
Od czasu do czasu, na przykład ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej lub zmiany prawne, może zaistnieć konieczność zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości. O wszelkich zmianach będziesz informowany poprzez powiadomienie zamieszczone na naszej stronie internetowej.