simply-X Zásady ochrany osobních údajů

Úvod
simply-X se zavazuje chránit Vaše osobní údaje a bere svou odpovědnost za ně velmi vážně. Naše chování vzhledem k údajům, které od Vás sbíráme a jak je užíváme, je zcela transparentní.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravuje následující:
 • Které osobní údaje ve spojení s Vaším vztahem k nám a Vaším použitím našich webových stránek, mobilní aplikace a online služeb sbíráme a zpracováváme;

 • Odkud tyto údaje čerpáme;

 • Způsob nakládání s Vašimi osobními údaji;

 • Způsob ukládání Vašich osobních údajů;

 • Třetí osoby, kterým Vaše osobní údaje předáváme;

 • Způsob zacházení s Vašimi právy vztahující se k ochraně osobních údajů;

 • Způsob dodržování zásad ochrany osobních údajů.

Veškeré osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s evropskými zákony vztahující k ochraně osobních údajů.

Shromažďované údaje
Pod pojmem „osobní údaje“ rozumíme veškeré informace o Vaší osobě, pomocí kterých Vás můžeme identifikovat, údaje jako jsou Vaše jméno, kontaktní údaje a informace o Vašem přístupu na naše webové stránky.

Konkrétně můžeme shromažďovat následující druhy osobních údajů:
 • Jméno, adresu bydliště, emailovou adresu, telefonní číslo;

 • Údaje o Vašem používání našich webových stránek a/nebo naší aplikace;

 • Zprávy, které s námi sdílíte prostřednictvím dopisů, emailových zpráv, chatovacích služeb, telefonních hovorů nebo sociálních medií;

 • Polohu – včetně zeměpisné polohy Vašeho počítače nebo zařízení ve skutečném čase pomocí technologií GPS, Bluetooth a IP adresy, společně s údaji Vaší polohy na místech veřejných Wifi-hotspotů a stožárů mobilní telefonní sítě, využíváte-li funkce na základě zeměpisné polohy a máte-li aktivované nastavení pro lokalizační služby na Vašem počítači, resp. zařízení.

Bezpečnost Vašich osobních údajů
Dodržujeme přísné bezpečnostní předpisy při uchovávání, přenosu nebo ochraně Vašich osobních údajů před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Údaje, které nám poskytnete, jsou chráněny technologií Secure Socket Layer (SSL). SSL je průmyslový standard pro šifrování osobních údajů, aby mohly být bezpečně přenášeny přes internet.

Předávání Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s jinými společnostmi uvnitř simply-X. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s těmito třetími stranami za účelem popsaným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů:
 • JVládní agentury a donucovací orgány, aby dodržovaly právní požadavky;

 • Právní poradci a další odborní poradci, soudy a orgány činné v trestním řízení ve všech zemích, kde působíme, abychom prosadili naše práva v souvislosti s naší smlouvou s Vámi.

Cookies a sledování
Cookies se na těchto webových stránkách používají, abychom mohli optimalizovat naši službu pro Vás a nabídnout Vám některé užitečné funkce. To může zahrnovat soubory cookie od mediálních a reklamních partnerů, které jsou uloženy při návštěvě našeho webu nebo aplikace ve Vašem počítači, resp. zařízení. Informace o zásadách soukromí a cookies našich partnerů naleznete na jejich webových stránkách.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na pevném disku počítače prostřednictvím webového prohlížeče. To nám umožňuje rozpoznat Váš prohlížeč a umožnit Vám sledovat naše webové stránky, abychom lépe porozuměli, které produkty a služby jsou pro Vás nejvhodnější. Soubor cookie obsahuje kontaktní údaje a informace, které identifikují Váš počítač při procházení našich webových stránek. Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky, ale můžete také změnit nastavení prohlížeče tím, že soubory cookies buďto přijmete, odmítnete a/nebo odstraníte. V oblasti nápovědy na panelu nástrojů většina prohlížečů informuje o tom, jak zabránit přijímání nových souborů cookie, jakým způsobem prohlížeč informuje o příjmu nového souboru cookie nebo jak obecně zakáže cookies. Pokud tato nastavení změníte, zjistíte, že určité funkce nefungují podle jejich určení. Soubory cookie, které používáme, nerozpoznávají data uložená v počítači.

Další informace o souborech cookie a o zabránění odesílání souborů cookie naleznete zde.

Sledujeme způsoby používání našich zákazníků, jak navštěvují naše webové stránky, a to pomocí sledovacího softwaru, abychom mohli dále rozvíjet design a uspořádání našich webových stránek. Pomocí tohoto softwaru nelze sbírat osobní údaje.

Google Analytics
Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "Cookies", tj. textové soubory, které jsou uloženy v počítači a které umožňují analýzu použití webu. Informace generované cookie o Vašem používání těchto webových stránek (včetně Vaší IP adresy) jsou předávány a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo jestliže třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google. Společnost Google v žádném případě nebude přidružovat Vaši IP adresu k jiným datům Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit nastavením softwaru prohlížeče; Upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů prostřednictvím společnosti Google za výše uvedenými účely.

YouTube
Na našich webových stránkách se používají pluginy ze stránky YouTube od společnosti Google. Provozovatel webu je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte některý z našich webů s podporou pluginů YouTube, budete připojeni k serverům YouTube. YouTube server bude informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni k účtu YouTube, Vám služba YouTube umožňuje přiřadit chování prohlížení přímo k osobnímu profilu. Tomu se můžete vyhnout odhlášením se z Vašeho účtu YouTube.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů zde.

Inspektor ochrany osobních údajů
Jmenovali jsme inspektora ochrany údajů, který ověřuje dodržování těchto Zásad ochrany osobních údajů podle GDPR. Máte vždy právo podat stížnost u orgánu dozoru.

Vaše právo na ochranu osobních údajů
Za určitých okolností máte právo na následující:
 • Informace o tom, zda jsme o Vás uložili údaje o osobě identifikovatelné, a pokud ano, jaké údaje to jsou a proč jsme tyto informace uložili a použili.

 • Informace o Vašich osobních údajích (obecně nazývané "právo subjektu údajů na poskytnutí informací"). To vám umožní požádat o kopii osobních údajů, které máme o Vás, a dále o ověření, že je zákonně zpracováváme.

 • Oprava osobních údajů, které jste uložili. To vám umožní opravit neúplné nebo nesprávné údaje, které jsme o Vás uložili.

 • Smazání Vašich osobních údajů. To nám umožní požádat o vymazání nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistují oprávněné důvody pro jejich další zpracování. Máte také právo požádat o smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů, pokud jste uplatnili své právo na námitku proti zpracování (viz níže).

 • Právo podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud se my (nebo třetí strany) dovoláváme legitimního zájmu a pokud chcete z konkrétního důvodu uplatnit Vaše právo podání námitky proti zpracování ve Vaší konkrétní situaci. Máte dále právo podat námitku, pokud používáme Vaše osobní údaje pro přímý marketing.

 • Právo vznést námitku proti automatizovaným rozhodnutím, včetně profilování, které nepodléhají našemu automatizovanému rozhodnutí o použití Vašich osobních údajů nebo profilu.

 • • Omezení zpracování Vašich osobních údajů. To Vám umožní požádat o pozastavení zpracování osobních údajů o Vás, například pokud chcete, abychom určili správnost údajů nebo důvod zpracování.

 • Přenos Vašich osobních údajů v elektronické a strukturované podobě na Vás nebo na jinou stranu (obecně známé jako právo na "přenositelnost dat"). Tím získáte příležitost obdržet Vaše osobní údaje od nás v elektronicky použitelném formátu a v něm předat Vaše informace jiné straně.

 • Zrušit souhlas. Za určitých okolností, např. kdybyste nám dal souhlas se shromažďováním, zpracováním a předáním Vašich osobních údajů pro určitý účel, máte právo kdykoli svůj souhlas k tomuto konkrétnímu účelu odvolat. Jakmile obdržíme oznámení o zrušení Vašeho souhlasu, nebudeme nadále zpracovávat Vaše údaje za účelem nebo účelům, ke kterým jste původně souhlasili, pokud pro to nemáme jiný legitimní a právní základ.

Chcete-li uplatnit jedno z práv výše, obraťte se prosím prostřednictvím emailové zprávy na našeho inspektora pro ochranu osobních údajů, a to pod adresou Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Nemusíte platit poplatek za získání informací o Vašich osobních údajích (nebo o uplatnění jakéhokoliv jiného práva). Můžeme však účtovat přiměřený poplatek, pokud je Vaše žádost o informace zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená. Za těchto okolností případně můžeme odmítnout poskytnutí náhledu na Vaše osobní údaje.

Případně bude zapotřebí požádat Vás o další specifické informace, abychom mohli potvrdit Vaši totožnost a zajistili Vaše právo na přístup k informacím (nebo k výkonu některých Vašich práv). Toto je další vhodné bezpečnostní opatření, které zajistí, že osobní informace nebudou sdíleny s neoprávněnými osobami.

Změny Zásad ochrany osobních údajů
Čas od času může být nutné, například z důvodu dalšího vývoje našich webových stránek nebo právních změn, změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů. Proto si vyhrazujeme právo kdykoli změnit své zásady ochrany osobních údajů s budoucím účinkem. Odpovídající změny Vám budou sděleny odkazem na našich webových stránkách.