simply-X impresum

simply-X GmbH

Liegnitzer Str. 2
37581 Bad Gandersheim
D - Deutschland


Tel. / Email

Telefon: +49 (0) 5382 917 918 0
Telefax: +49 (0) 5382 917 918 99

Webové stránky: www.simply-X.com
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedení společnosti: Matthias Bode

Rejstříkový soud: Braunschweig
Registrační číslo: HRB 201670
Právní forma: GmbH

Sídlo: Bad Gandersheim

IČO: DE264346176
DIČ: 12 / 204 / 00065

Vyloučení odpovědnosti (Disclaimer)

Odpovědnost za obsahy

Přípravě obsahu našich webových stránek jsme věnovali maximální péči. Přesto však nemůžeme zaručit naprosto aktuální stav, přesnost a úplnost tohoto obsahu. Jakožto poskytovatel služby jsme odpovědni za vlastní obsah těchto stránek v souladu s Článkem 7, Odst. 1 zákona German Teleservices Act (TMG, Zákon Spolkové republiky Německo o teleservices) a v souladu s obecně platnou legislativou. Avšak, v souladu s Články 8-10 TMG, nejsme jakožto poskytovatel služby povinni monitorovat informace od třetích stran, které byly předány či uloženy, ani zjišťovat skutečnosti, které svědčí o ilegálních aktivitách. Závazek odstranit či zablokovat použití informací v souladu s obecně platnou legislativou zůstává nedotčen. Avšak v tomto ohledu nastává zodpovědnost až od toho okamžiku, od nějž jsme si vědomi konkrétního porušení zákona. Jakmile se dozvíme o takovém porušení, neprodleně příslušný obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

UNaše stránky obsahují odkazy na externí stránky, provozované třetími stranami. Na jejich obsah nemáme žádný vliv. Tudíž ani nemůžeme převzít jakoukoli záruku či zodpovědnost za obsah třetích stran a za jeho pravdivost. Za obsah stránek, na nějž směřují odkazy, je vždy zodpovědný konkrétní poskytovatel obsahu či provozovatel daných stránek. Stránky, na něž směřují odkazy, byly zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona v okamžiku, kdy byl odkaz vytvořen. V tom okamžiku jsme nezjistili žádný nezákonný obsah. Avšak permanentní či pravidelný monitoring obsahu stránek, na něž směřují odkazy, není opodstatněný bez specifických skutečností svědčících o tom, že mohou obsahovat porušení zákona. V okamžiku, kdy se o porušení zákona dozvíme, okamžitě příslušné odkazy odstraníme.

Autorské právo

Obsah a díla na webových stránkách, které jsou zveřejněné provozovatelem webových stránek, podléhá autorským právům Spolkové republiky Německo. Na množení, zpracování a jakékoliv využití mimo hranice autorského práva, je zapotřebí písemný souhlas autora nebo poskytovatele. Stahování a kopírování z těchto stránek je povoleno pouze tehdy, má-li být určeno pro soukromé, nekomerční účely. Pokud nebyl obsah těchto stránek vytvořen jejich provozovatelem, je nutné chránit autorské právo třetích stran, zejména je-li obsah poskytnutý třetími stranami takto označen Pokud byste si byli vědomi porušení autorských práv, laskavě nás o tom informujte. Budeme-li si takového porušení vědomi, okamžitě takový obsah odstraníme.

Zdroj: eRecht24

Prohlášení ochrany osobních údajů – Google Analytics:

"Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho použití webové stránky. Informace o vašem použití této webové stránky, vytvořené pomocí cookie (včetně vaší IP-adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a zde uloženy. Google tyto informace využívá k vyhodnocení vašeho využití webové stránky, k sestavení reportu o aktivitách webové stránky pro jejího provozovatele a k zajištění dalších služeb, spojených s použitím webové stránky a internetu. Tyto informace Google také přenáší třetím stranám, pokud je to zákonem předepsáno nebo pokud třetí strany tyto informace z pověření Google zpracovávají. Google nedává v žádném případě do souvislosti vaši IP-adresu s dalšími údaji Google. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením software vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete eventuálně moci použít všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Použitím této webové stránky prohlašujete souhlas se zpracováním vašich údajů, získaných ze strany Google výše popsaným způsobem a k výše jmenovanému účelu.“

Odkazy: (Podmínky Google Analytics)